GARANCIJA IN SERVIS 

Potrebujete pomoč pri nakupu, tehnične informacije ?


Pokličite nas na 04/537 66 15 ali 041 781 017. Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi na naslov: servis@steelplast.si

SERVIS:

Aparat dostavite ali pošljite na naslov: SERVIS Steelplast d.o.o.; Otoče 9a; 4244 Podnart. Poleg aparata prosim priložite: opis napake, vaše kontaktne podatke (Ime, Priimek, Naslov, Telefonsko številko) in kopijo računa v kolikor je aparat v garanciji

Več info: 04 537 66 12

Z rednim usposabljanjem zaposlenih in poslovnih partnerjev zagotavljamo najvišjo raven tehnične in strokovne pomoči.
Znanje in odzivnost sta ključnega pomena pri servisnih storitvah!

V podjetju skrbimo za pravilno sortiranje in zbiranje odpadkov, ki nastanejo pri trgovanju našega blaga. Tako si prizadevamo za vnovično uporabo, predelavo ali odstranjevanje, ki je skladno s predpisi. Podjetje Steel plast d.o.o. je vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo in odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Interseroh. Prosimo vas, da embalažo naših izdelkov ločeno odlagate na komunalnih otokih in s tem prispevate k čistejšemu okolju. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije ter akumulatorje lahko brezplačno oddate najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki.

Izdajatelj garancijskega lista iz naslova garancije ne jamči za okvare:

  • če kupec ni ravnal po priloženih navodilih za uporabo izdelka

  • če je v izdelek posegla oseba, ki nima pooblastila izdajatelja garancijskega lista – če je kupec z izdelkom neprimerno ravnal.

Izdajatelj garancijskega lista prav tako iz naslova garancije  ne jamči za sledeče poškodbe in okvare:

  • povzročene pri transportu po izročitvi izdelka,

  • za okvare zaradi nepravilne montaže ali nepravilnega vzdrževanja in čiščenja,

  • mehanične okvare, ki jih povzroči uporabnik (lom plastike, praske, ostale poškodbe),

  • za okvare zaradi prenizke ali previsoke napetosti,

  • poškodbe priključnih vrvic,

  • za mehanske poškodbe na aparatu ki so javljene kasneje kot 14 dni po nakupu.

  • tiste, ki nastanejo zaradi višje sile: potres, poplava, požar, ipd.

  • potrošni materijal kot so žarnice, varovalke…

Datum sprejetja aparata v servis prične teči, ko stranka ali kurir dostavita aparat na naš servis z vsemi potrebnimi dokumenti.

 

V kolikor je bil aparat poslan pod pogoji garancije in se na servisu izkaže, da napake niso del garancije se uporabniku zaračuna dostavne stroške UPORABNIK->SERVIS (V kolikor je bil aparat poslan na naše stroške) v višini 10 EUR + DDV za Slovenijo

Hiša dobrih blagovnih znamk. 
Ekskluzivni uvoznik za Slovenijo.


KONTAKT: 
Steelplast d.o.o., otoče 9a, 4244 Podnart 
© 2023 Steelplast. All rights reserved.